rezerwacja apartmenty poznań

+48 606 77 48 00
+48 516 11 99 77

rezerwacja@apartamenty.poznan.pl
 • pl
 • English
 • Deutsch
 • Francaise
 • Italiano
 • Espaniol
 • Cesky
apartamenty poznań

Regulamin Obiektu

Nasza firma uzyskała pomoc w formie Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Drogi Użytkowniku!

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym Apartments4u.pl sp. z o.o. jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje:

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Apartments4u.pl sp. z o.o.

2.   Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

3.   Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Tobą umowy lub umów o świadczenie dostępnych w ramach portalu usług. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług.

4.   Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez  Apartments4u.pl sp. z o.o.

6.   Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.   W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres rezerwacja@apartamenty.poznan.pl

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.

 

 

 

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00,
 3. Goście apartamentu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności do zachowania ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.30 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 6. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 8. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
 9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 10. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 11. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 13. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 14. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 15. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.  Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych  przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 16. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 16:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 16:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.
 17. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 18. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 19. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem lub e-mailem na wskazany adres.
f