rezerwacja apartmenty poznań

+48 606 77 48 00
+48 516 11 99 77

rezerwacja@apartamenty.poznan.pl
 • pl
 • English
 • Deutsch
 • Francaise
 • Italiano
 • Espaniol
 • Cesky
apartamenty poznań

Regulamin Obiektu

Drogi Użytkowniku!

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym Apartments4u.pl sp. z o.o. jako Administrator Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje:

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Apartments4u.pl sp. z o.o.

2.   Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

3.   Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Tobą umowy lub umów o świadczenie dostępnych w ramach portalu usług. Dodatkowo Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług.

4.   Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez  Apartments4u.pl sp. z o.o.

6.   Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.   W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres rezerwacja@apartamenty.poznan.pl

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.

 

 

 

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00,
 3. Goście apartamentu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności do zachowania ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 6. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 8. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
 9. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 10. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 11. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 12. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 15. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 16. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 17. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 12:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu opiekunowi apartamentu. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 16:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 16:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.
 18. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 19. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 20. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem lub e-mailem na wskazany adres.
f